Kalender

Keskkonnaprogrammi taotlusvooru tähtaeg

27. veebruar 2017 (Terve päev)
Keskkonnainvesteeringute Keskus Narva mnt 7a Tallinn

Keskkonnaprogrammi mahuks kinnitas KIKi nõukogu 15 miljonit eurot. Taotlusi saab esitada alates tänasest kuni 27. veebruarini.

Taotlusvoor avatakse üheksas valdkonnas senise kümne asemel: veemajandus, jäätmekäitlus, keskkonnakorraldus, looduskaitse, metsandus, kalandus, atmosfääriõhu kaitse, merekeskkond ja keskkonnateadlikkus. Maapõue valdkonnas sel korral projekte esitada ei saa.

Vooru eelarvest enim saab veemajandus – 10,4 miljonit eurot, kuna see valdkond vajab jätkuvalt suuri investeeringuid, et oleks tagatud kvaliteetne joogivesi üle kogu riigi. Keskkonnateadlikkuse projektidele eraldati 2,3 miljonit eurot, looduskaitsele 600 000 eurot, jäätmekäitlusele 500 000 eurot, atmosfääriõhu kaitsele 450 000 eurot, kalandusele 300 000 eurot, merekeskkonnale 250 000 eurot, keskkonnakorraldusele ja metsandusele mõlemale 100 000 eurot.

„Otsustasime, et kitsamates rahalistes tingimustes on vajalik ka võimaliku tegevusteringi koomamale tõmbamine. Suurem konkurents vahenditele eeldab projektide paremat läbimõeldust. Kuna eelmisel aastal teist taotlusvooru ei olnud, on eeldatavasti olnud aega selleks aastaks korralikult valmistuda,“ ütles KIKi nõukogu esimees keskkonnaminister Marko Pomerants.

KIKi kodulehelt leiab kokkuvõtte voorus toetatavatest tegevustest ja uuendustest. Taotlemine käib traditsiooniliselt läbi andmesüsteemi KIKAS. Täpsemalt KIKi kodulehelt toetavate tegevuste alt.