Kalender

Jäätmete taotlusvooru teabepäev (ERF)

12. aprill 2018 | 12:30
Keskkonnaministeerium Narva mnt 7A Tallinn

12. aprillil Tallinnas Keskkonnaministeeriumi 1. korruse saalis (Narva mnt 7a, Tallinn)
 

12.30 – 13.00 Tervituskohv

13.00 – 13.30 Meetme tutvustus ja tingimused (Mihkel Krusberg, Keskkonnaministeerium)

13.30 – 14.00 Nõuded taotlusele (Heikko Antsmäe, SA KIK)

14.00 – 14.30 Jäätmekäitluse ABC (Mari-Liis Ummik, Keskkonnaministeerium)

14.30 – 14.45 Paus

14.45 – 15.15 Finantsanalüüsi koostamine (Kadri Loide, SA KIK)

15.15 – 15.45 Ettevõtja kogemus toetuse taotlemisel (Meelis Koik, Advanced Sports Installations Europe AS)

15.45 – 16.15 Küsimuste arutelu
 

Voorust toetatakse jäätmejaamade rajamist, laiendamist ja inventari soetamist. Samuti jäätmete korduskasutuseks ja ringlussevõtuks ettevalmistamist, liigiti kogutud jäätmete ringlussevõttu, korduskasutuskeskuste rajamist ja keskustesse inventari soetamist. Toetuse maksimaalne suurus on 5 miljonit eurot ühe taotleja kohta.

Taotleda saab kohalik omavalitsus, selle asutus või kohalike omavalitsuste ühendus. Samuti eraõiguslik juriidiline isik ning teatud tegevustele ka mittetulundusühing. Täpsem info taotlemise tingimuste kohta KIKi kodulehel.

Taotlemine käib E-toetuste süsteemi kaudu. Taotluste sisestamine algab 15. märtsist. Taotluste esitamise tähtaeg on 21. mai 2018 kell 17.