Kalender

Ettevõtete ressursitõhususe investeeringute taotlusvooru tähtaeg

30. august 2019 | 17:00
Keskkonnainvesteeringute keskus Narva mnt 7a Tallinn

Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK) avas augustis 2018 ettevõtete ressursitõhususe investeeringute toetamise II taotlusvooru. Toetuste eesmärk on suurendada Eesti mäe- ja töötleva tööstuse ettevõtete ressursitootlikkust innovaatiliste lahenduste kasutuselevõtu kaudu. Toetust antakse investeeringuteks ressursitõhusatesse lahendustesse, sealhulgas parimasse võimalikku tehnikasse, ressursijuhtimissüsteemidesse ja neid toetavatesse IT-rakendustesse.

Voorus on investeeringutoetuse maksimaalne osakaal abikõlblikest kuludest projekti kohta 50%, kuid tegelik toetusprotsent sõltub riigiabi regulatsioonidest. Maksimaalne toetuse summa ühe ettevõtja kohta on 2 miljonit eurot. 

Taotlusvooru saab taotlusi esitada jooksvalt ning voor on lahti kuni 30. august 2019 või kuni eelarve ammendumiseni. Vooru lõppemisest antakse teada KIKi kodulehel ja üleriigilises meedias. Taotluste esitamine toimub E-toetuste keskkonna kaudu.

Rohkem infot taotlusvooru kohta leiab KIKi kodulehelt siit

 Ressursitõhususe investeeringuid kogueelarvega 108 miljonit toetatakse meetmest „Ettevõtete ressursitõhusus“, mille töötas välja Keskkonnaministeerium. Projekte rahastatakse Euroopa Liidu Euroopa Regionaalarengu Fondi (ERF) vahenditest.