Kalender

Algab taotluste vastuvõtt korteriühistustele kütteseadme väljavahetamiseks või kaugküttepiirkonnaga liitumiseks

01. august 2019 (Terve päev)
Keskkonnainvesteeringute keskus Narva mnt 7a Tallinn

Anname toetust nendele korteriühistutele, kelle maja on ehitatud enne 1. jaanuari 2010, kuna need hooned ei ole valmistatud kõige energiasäästlikumalt ja nende kütteseadmed võivad vajada väljavahetamist.

Toetust saab taotleda:

  • biomassil töötava katelseadme väljavahetamiseks biomassil töötava katelseadmega,
  • ​biomassil töötava katelseadme väljavahetamiseks mõne teise taastuvkütuse lahendusega,
  • fossiilset kütust kasutav küttesüsteemi (va maagaas) asendamiseks taastuvkütuse lahendusega, 
  • biomassil või fossiilsel kütusel töötava küttesüsteemi asendamiseks kaugküttevõrguga.

Toetuse taotlemisel peab omaosalus olema 50% projekti abikõlblike kulude maksumusest.

Taotluste esitamine toimub 1. augustist kuni 30. septembrini andmesüsteemi KIKAS kaudu, kuid taotlusi saab sisestama hakata juba suve alguses. Täpsema info leiab KIKi kodulehelt või saab küsida projektikoordinaator Reet Utsult (reet.utsu [at] kik.ee, 6 274 328).

Toetust jagatakse riigisisese keskkonnaprogrammi atmosfääriõhu kaitse programmist. Toetuse töötas välja Keskkonnaministeerium.