Skip to content
Vaegnägijatele

Tänavavalgustuse renoveerimine

Staatus

Elluviimisel

Rahastusallikas

Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfond (ÜF)

Toetame tänavavalgustuse taristu renoveerimist.

Taotlusvoor ei ole avatud, rahastust saanud projektid on elluviimisel. 

Toetuse eesmärk on tänavavalgustuses elektrienergia kasutamise efektiivsuse suurenemine.
 

Toetust andsime „Ühtekuuluvuspoliitika fondide rakenduskava 2014–2020” prioriteetse suuna „Energiatõhusus” meetme „Energiasäästu ja taastuvenergia osakaalu suurendamine” tegevuse „Tänavavalgustuse taristu renoveerimine” eesmärkide elluviimiseks. Toetust andsime Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfondist ning meetme töötas välja Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium.