Skip to content
Vaegnägijatele

Ringmajanduse programm

Staatus

Avanemas
Elluviimisel

Rahastaja

Keskkonnaprogramm (KP)

Toetame erinevaid ringmajanduse ja jäätmete valdkonna tegevusi.

Taotlusvoor ei ole avatud, rahastust saanud projektid on elluviimisel.

Teine taotlusvoor 2022. aastal toimub 29. augustist kuni 30. septembrini. Täpsema info leiad taotlemise saki alt. 

Ringmajanduse programmi eesmärk on toetada maapõueressursside säästlikku kasutamist, maastike korrastamist, maapõueteabe korrastamist ja levitamist ning maavarade uurimisest, kaevandamisest ja kasutamisest tingitud keskkonnamõju vähendamist, ringmajanduse mudelite teket, ringmajanduse valdkonnas teadlikkuse parandamist ning jätkusuutliku tarbimise ja tootmise lahenduste väljatöötamist ja laiemat kasutust.

Toetust saab taotleda keskkonnaministri määruse nr 10 „Keskkonnaprogrammist toetuse andmise kord ja tingimused“ alusel.

Kontakt
Toetuse andmise tingimused
Taotluskeskkonnad
Taotlemisega seotud dokumendid
Teavitusnõuded
2021 rahastamistingimused
2020 rahastamistingimused