Skip to content
Vaegnägijatele

Ettevõtete ressursitõhusus (RRF)

Staatus

Avatud

Rahastaja

Taaste- ja vastupidavusrahastu (RRF)

Toetame ressursitõhususe saavutamist tööstusettevõtetes.

Taotlusvoor avatakse eeltäitmiseks 10. augustil ja taotlusi saab esitada alates 7. september kell 10 kuni eelarveliste vahendite ammendumiseni.

Toetuse andmise eesmärk on suurendada ressursitootlikkust tööstusettevõtetes innovaatiliste rohetehnoloogiate ja lahenduste kasutuselevõtu kaudu, et aidata kaasa kliimaneutraalsele majandusele, vastupidavusele ja kliimamuutustega kohanemisele.

Toetust anname taaste- ja vastupidavuskavas nimetatud reformi „Ettevõtete rohepöörde“ reformi investeeringu „Ressursitõhusate rohetehnoloogiate kasutuselevõtt“ tegevuse „Tööstusettevõtete ressursitõhusate rohetehnoloogiate kasutuselevõtu edendamine“ eesmärkide ja tulemuste saavutamiseks. Meetme töötas välja Keskkonnaministeerium