Skip to content
Vaegnägijatele

Tööstusaladel taastuvelektri tootmisseadmete kasutuselevõtu hoogustamine

Staatus

Elluviimisel

Rahastusallikas

Taaste- ja vastupidavusrahastu (RRF)

Toetame tööstusaladel elektrienergiatootmisseadmete liitumist jaotus- või põhivõrguga.

Taotlusvoor on suletud ja projektid on hindamisel. 

Toetuse eesmärgiks on hoogustada taastuvelektri tootmisseadmete kasutuselevõttu tööstusaladel ja tööstusalaga piirnevatel aladel läbi jaotus- või põhivõrguga liitumise toetamise.

Toetust anname taaste- ja vastupidavuskava nimetatud reformi neljanda komponendi “Energeetika ja energiatõhusu“ investeeringu „Tööstusalades taastuvelektri tootmisseadmete kasutuselevõtu hoogustamise programm“ eesmärkide ja tulemuste saavutamiseks. Toetusmeetme töötas välja Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium koos KIKiga.

RRF Taaste- ja vastupidavusrahastu