Skip to content
Vaegnägijatele

Lasteaia ja põhikooli õppekäigud

Staatus

Elluviimisel

Rahastusallikas

Keskkonnaprogramm (KP)

Toetame lasteaia koolieelse rühma ja põhikooli klassi osalemist aktiivõppeprogrammides.

Taotlusvoor, osalemaks õppeprogrammidel 2023/2024 õppeaastal, toimus 03.04-05.05.2023.

Taotlusvoor on suletud. 

Keskkonnateadlikkuse programmi eesmärk on kujundada arusaama, et inimene on osa loodusest, meie majandustegevuse ja kultuuri jätkusuutlikkus sõltub loodusest ning looduse hüvesid kasutades peame arvestama piiridega, mida ületades ohustame kogu elu Maal (määruse § 22 lõige 1).

Toetust saab taotleda keskkonnaministri määruse nr 10 „Keskkonnaprogrammist toetuse andmise kord ja tingimused“ alusel.