Skip to content
Vaegnägijatele

Kohalike omavalitsuste ringmajanduse pilootprojektid

Staatus

Elluviimisel

Rahastusallikas

Euroopa Majanduspiirkond (EMP)

Toetame kohalike omavalitsuste uuenduslikke ringmajanduse projekte.

Taotlusvoor ei ole avatud, rahastuse saanud projektid on elluviimisel. 

Tutvu projektidega:

Toetuse andmise eesmärk oli kaasa aidata ringmajanduse arendamisele ning keskkonnakestlikemate lahenduste kasutuselevõtule avaliku sektori poolt. Toetuse andmise tulemusel peab olema ellu viidud uuenduslik pilootprojekt, milles kasutatakse ringmajanduse põhimõtteid ja tuvastatakse selle rakendamise mõju. Lisaks tõuseb ringmajanduse alane pädevus ja tekivad head praktikad, mida saab ka mujal rakendada luues väärtust kogu ühiskonnale. Samuti paraneb kohalike omavalitsusüksuste tehtavate keskkonnaotsuste kvaliteet.

Euroopa Majanduspiirkonna toetused 2014-2021

Euroopa Majanduspiirkonna (EMP) laienemiskokkuleppe kohaselt toetavad Island, Liechtenstein ja Norra, vastavalt riigi suurusele ja jõukusele, Euroopa Majanduspiirkonna finantsmehhanismi kaudu 15 Euroopa riiki 1,548 mld euroga, millest 95,8% moodustab Norra 3% Islandi ja 1,2% Liechtensteini toetus.

EMP toetuste raames rahastatakse erinevaid programme Bulgaarias, Horvaatias, Tšehhis, Küprosel, Eestis, Kreekas, Ungaris, Lätis, Leedus, Maltal, Poolas, Portugalis, Rumeenias, Slovakkias ja Sloveenias.

Toetuste üldeesmärk on vähendada majanduslikku ja sotsiaalset ebavõrdsust Euroopa Majanduspiirkonnas ning tugevdada kahepoolseid suhteid doonor- ja abisaajariikide vahel.

Rahastamisperioodil 2014-2021 on EMP toetuste raames Norra, Islandi ja Liechtensteini toetus Eestile 32,3 miljonit eurot, millest 6 miljonit eurot suunatakse otseselt keskkonna- ja kliimaprojektide elluviimiseks.

EMP logo