Skip to content
Vaegnägijatele

Kaugkütte katlamajade ja soojustorustike uuendamine

Staatus

Planeerimisel
Elluviimisel

Rahastusallikas

Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfond (ÜF)

Euroopa Regionaalarengu Fond (ERDF)

Toetame kaugküttesüsteemides soojuse tootmise seadmete ning soojustorustike rekonstrueerimist ning ehitust.

Toetuse andmise tingimused on väljatöötamisel. 

Toetus on suunatud kohaliku omavalitsuse üksustele, kohalikule omavalitsusele kuuluvatele äriühingutele ja soojusettevõtjatele.

Toetuse eesmärk on kaugküttesüsteemides energia kasutamise efektiivsuse suurenemine ja tootmissüsteemist pärinevate saasteainete heitkoguste vähenemine

Toetust jagame Euroopa Regionaalarengu Fondi vahenditest.

Euroopa Regionaalarengu Fondi logo