Skip to content
Vaegnägijatele

Ettevõtete ressursitõhusus (RRF)

Staatus

Planeerimisel
Elluviimisel

Rahastusallikas

Taaste- ja vastupidavusrahastu (RRF)

Toetame ressursitõhususe saavutamist tööstusettevõtetes

KIK lõpetas seoses eelarve ammendumisega taotluste vastuvõtu. Taotlusi sai e-toetuse keskkonnas sisestama hakata 10. augustist 2022, taotluste vastuvõtt algas 7. septembril kell 10. 23 628 038 miljoni eurone eelarve koos lisarahastusega ammendus üsna kohe pärast taotlusvooru avanemist kell 10. 

Toetuse andmise eesmärk on suurendada ressursitootlikkust tööstusettevõtetes innovaatiliste rohetehnoloogiate ja lahenduste kasutuselevõtu kaudu, et aidata kaasa kliimaneutraalsele majandusele, vastupidavusele ja kliimamuutustega kohanemisele.

Toetust anname taaste- ja vastupidavuskavas nimetatud reformi „Ettevõtete rohepöörde“ reformi investeeringu „Ressursitõhusate rohetehnoloogiate kasutuselevõtt“ tegevuse „Tööstusettevõtete ressursitõhusate rohetehnoloogiate kasutuselevõtu edendamine“ eesmärkide ja tulemuste saavutamiseks. Meetme töötas välja Keskkonnaministeerium