Vooluveekogude tervendamine

Viimati uuendatud 03.01.2020 Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfond

Meetme info

TAOTLUSVOOR EI OLE AVATUD

Toetatasime kalapääsude rajamist, rekonstrueerimist ning kalade rännet takistavate paisude eemaldamist jõgedel.

Toetatasime projekte jõgedel, mis on nimetatud keskkonnaministri määruses „Lõhe, jõeforelli, meriforelli ja harjuse kudemis- ja elupaikade nimistu.“

Taotlema olid oodatud kohalikud omavalitsused, mittetulundusühingud ja sihtasutused. Samuti sais toetust küsida riigiasutused, äriühingud või avalik-õiguslik juriidilised isikud. Lisaks Ühtekuuluvusfondi toetustele oli võimalik projektile omafinantseeringut küsida KIKi keskkonnaprogrammist, kui oli tegemist näiteks kalade rännet takistavate paisude või paisuvarede likvideerimise või looduslähedase kalapääsu rajamisemisega.

Toetust jagasime meetmest „Kaitsealuste liikide ja elupaikade säilimine ning taastamine”. Toetust andsime Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfondist ning meetme töötas välja Keskkonnaministeerium.

Teabepäevad

III avatud taotlusvooru infopäev toimus 6. detsembril 2017 Tartus

II avatud taotlusvooru teabepäev taotlejatele toimus 31. augustil 2016 Tartus 

Elluviimine

Rahastatud projekti elluviimiseks juhised ja dokumentatsiooni leiab SIIT.