Vooluveekogude tervendamine

Viimati uuendatud 22.05.2019 Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfond

Meetme info

Taotlusvoor toimus 15. novembrist 2017 - 20. märtsil 2018. Hetkel taotlemist ei toimu. 
 

Toetatakse kalapääsude rajamist, rekonstrueerimist ning kalade rännet takistavate paisude eemaldamist jõgedel.

Toetatakse projekte jõgedel, mis on nimetatud keskkonnaministri määruses „Lõhe, jõeforelli, meriforelli ja harjuse kudemis- ja elupaikade nimistu.“

Taotlema on oodatud kohalikud omavalitsused, mittetulundusühingud ja sihtasutused. Samuti saavad toetust küsida riigiasutused, äriühingud või avalik-õiguslik juriidilised isikud. Lisaks Ühtekuuluvusfondi toetustele on võimalik projektile omafinantseeringut küsida KIKi keskkonnaprogrammist, kui on tegemist näiteks kalade rännet takistavate paisude või paisuvarede likvideerimise või looduslähedase kalapääsu rajamisemisega.

Tegemist on struktuuritoetuste perioodi 2014–2020 meetmega „Kaitsealuste liikide ja elupaikade säilimine ning taastamine” mida rahastatakse Euroopa Ühtekuuluvusfondist. Meetme töötas välja Keskkonnaministeerium.

 

Teabepäeva materjalid

III avatud taotlusvooru infopäev toimus 6. detsembril 2017 Tartus

II avatud taotlusvooru teabepäev taotlejatele toimus 31. augustil 2016 Tartus 

Elluviimine

Rahastatud projekti elluviimiseks juhised ja dokumentatsioon on leitav SIIT.