Toetus riigi tegevuseks (TORT)

Viimati uuendatud 01.09.2021 Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfond Euroopa Regionaalarengu Fond

Sissejuhatus


Siit lehelt leiab ülevaate struktuuritoetuse andmisest rakendusasutuse (Keskkonnaministeerium) tegevusteks (TORT). Alljärgnevalt on info kinnitatud/elluviidavatest TORT-idest rakenduskava meetmete lõikes.

Rahastatud projekti elluviimiseks juhised ja dokumentatsiooni leiab SIIT.

Saastunud alade ja veekogude korrastamine

Kontaktisikuks KIKis on Kai Helm: e-post: Kai.Helm@kik.ee, telefon: 627 4193.

Meetme tegevus nr 7.2.3 "Kuivendatud, ammendatud ja hüljatud turbaalade korrastamine".

Kaitsealuste liikide ja elupaikade säilitamine ning taastamine

Kontakt KIKis on Kai Helm (Kai.Helm@kik.ee, 6 274 193)

Meetme tegevuse nr 8.1.1 "Kaitstavate elupaikade taastamine”.

Kontakt KIKis on Kai Helm (kai.helm@kik.ee, 6 274 193)

Meetme tegevuse nr 8.1.4 "Kaitsealade külastuskorralduse infrastruktuuri rekonstrueerimine”.

Kontakt KIKis on Getter Renel (getter.renel@kik.ee, 6 274 124)

Meetme tegevus nr 8.1.9 "Ex-situ liigikaitsega seotud investeeringud".

Kontakt KIKis on Kai Helm (kai.helm@kik.ee, 6 274 193)

Meetme tegevuse nr 8.1.9 "  Ex-situ liigikaitse investeeringud“ elluviimiseks (RMK ebapärlikarp)”.

Kontakt KIKis Ööle Janson (oole.janson@kik.ee, 6 274 191).

Meetme tegevus nr 8.1.7 "Vooluveekogude tervendamine (kalade rändetingimuste tagamine lõhejõgedele rajatud paisudel)".