Tänavavalgustuse taristu renoveerimine

Viimati uuendatud 19.03.2019 Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfond

Meetme info

Toetuse andmise eesmärk on tänavavalgustuses elektrienergia kasutamise efektiivsuse suurenemine.

Toetatavad tegevused:

  • tänavavalgustuse taristu renoveerimine.

Taotlejaks võib olla:

  • kohaliku omavalitsuse üksus,
  • äriühing, mis kuulub sajaprotsendiliselt ühele või mitmele kohaliku omavalitsuse üksusele.

Projekti- ja toetuse suurus ning toetuse osakaal:

  • 80 kuni 1500 renoveeritavat tänavavalgustuspunkti kohaliku omavalitsuse üksuse kohta ühes taotlusvoorus,
  • toetuse maksimaalne summa ühele projektile on 3 000 000 eurot,
  • toetuse minimaalne osakaal on 35% ja maksimaalne osakaal 80%.

II taotlusvooru taotluste vastuvõtt algab 27. juulil ning kestab 28. septembrini 2018. Taotlusi saab esitada E-toetuste keskkonna kaudu.

Taotlusvooru infopäev toimub 6. septembril Tallinnas. NB! Infopäevale on registreerumine lõppenud, kuna saalis on kohtade arv täis. Teeme infopäevast otseülekande KIKi Facebooki lehel. 

Toetust antakse „Ühtekuuluvuspoliitika fondide rakenduskava 2014–2020” prioriteetse suuna „Energiatõhusus” meetme „Energiasäästu ja taastuvenergia osakaalu suurendamine” tegevuse „Tänavavalgustuse taristu renoveerimine” eesmärkide elluviimiseks. Meetme töötas välja Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium.

Teabepäeva materjalid

II taotlusvooru infopäev Tallinnas, 6. septembril 2018

I taotlusvooru infopäev Tallinnas, 19. juunil 2017

I taotlusvooru infopäevad Tallinnas ja Tartus.

Elluviimine

Rahastatud projekti elluviimiseks juhised ja dokumentatsioon on leitav SIIT.