Tänavavalgustuse taristu renoveerimine

Viimati uuendatud 22.05.2019 Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfond

Meetme info

Taotlusvoor toimus 27. juuli - 28. september 2018. Hetkel taotlusvoor avatud ei ole. 
 

Toetuse andmise eesmärk on tänavavalgustuses elektrienergia kasutamise efektiivsuse suurenemine.

Toetatavad tegevused:

  • tänavavalgustuse taristu renoveerimine.

Taotlejaks võib olla:

  • kohaliku omavalitsuse üksus,
  • äriühing, mis kuulub sajaprotsendiliselt ühele või mitmele kohaliku omavalitsuse üksusele.

Projekti- ja toetuse suurus ning toetuse osakaal:

  • 80 kuni 1500 renoveeritavat tänavavalgustuspunkti kohaliku omavalitsuse üksuse kohta ühes taotlusvoorus,
  • toetuse maksimaalne summa ühele projektile on 3 000 000 eurot,
  • toetuse minimaalne osakaal on 35% ja maksimaalne osakaal 80%.

Toetust antakse „Ühtekuuluvuspoliitika fondide rakenduskava 2014–2020” prioriteetse suuna „Energiatõhusus” meetme „Energiasäästu ja taastuvenergia osakaalu suurendamine” tegevuse „Tänavavalgustuse taristu renoveerimine” eesmärkide elluviimiseks. Meetme töötas välja Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium.

Teabepäeva materjalid

II taotlusvooru infopäev Tallinnas, 6. septembril 2018

I taotlusvooru infopäev Tallinnas, 19. juunil 2017

I taotlusvooru infopäevad Tallinnas ja Tartus.

Elluviimine

Rahastatud projekti elluviimiseks juhised ja dokumentatsioon on leitav SIIT.