Täiselektriliste sõidukite ostutoetus

Viimati uuendatud 07.10.2019 Heitmekaubanduse kauplemissüsteem

Keskkonnaminister ootab arvamusi elektriautode plaanitava toetuse kohta

Alates 7. oktoobrist kuni 21. oktoobrini saavad huvirühmad valminud toetusmeetme eelnõu kohta arvamust avaldada. 

Keskkonnaminister Rene Koka sõnul soovib riik selle toetusega propageerida keskkonnasõbralikemaid sõidukeid. „Võrreldes sisepõlemismootoriga sõidukitega on elektriautod väiksema energiatarbimisega ning pakuvad seega keskkonnasõbralikumat alternatiivi bensiini- ja diiselautodele. Elektriautode suurem kasutuselevõtt aitab kaasa nii kliima- kui välisõhu eesmärkide saavutamisele, sest erinevate õhusaasteainete heitkogused vähenevad,“ märkis minister.

Keskkonnaministeeriumi kliimaosakonna juhataja Getlyn Denksi sõnul põhjustavad sõiduautod maanteetranspordi kasvuhoonegaaside heitest tervelt 65%. „Aastal 2017 oli uute registreeritud sõiduautode keskmine CO2 heide Eestis Euroopa Liidu kõrgeim (132,8 g CO2/km) ning ületas ainsana Euroopa Liidu sihttaset 130 g CO2/km“ täpsustas Denks.

Meetme maht on 1,2 miljonit eurot. Ühe sõiduki kohta on toetuse määr 5000 eurot, mis teeb võimalikuks toetuse andmise ühtekokku enam kui paarisaja uue elektrisõiduki (nii autod kui väikebussid) ostuks.

Selleks, et elektrisõidukid soetaksid just suurema transpordivajadusega kasutajad, sätestatakse toetuse saajale läbisõidukohustus vähemalt 80 000 km nelja aasta jooksul. Toetust saavad taotleda juriidilised ja füüsilised isikud.

Keskkonnaministeerium loodab taotlusvooru avada selle aasta lõpus. Toetust vahendab KIK. Ostutoetust saanud sõiduki omanik on kohustatud nelja aasta jooksul andma KIKile infot läbitud kilomeetrite kohta. Selleks paigaldatakse kas toetuse saaja nõusolekul sõidukile meerik või edastab isik kord aastas KIKile läbitud kilomeetrite summa.

Tänu toetuse abil soetatavatele elektrisõidukitele jääb nelja aasta jooksul tarbimata orienteeruvalt üle miljoni liitri fossiilset mootorikütust.