Raudteeliikluse arendamine ja erinevate liikumisviiside ühendamine

Viimati uuendatud 29.06.2018 Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfond

Meetme info

Struktuuritoetust antakse „Ühtekuuluvuspoliitika fondide rakenduskava 2014–2020” prioriteetse suuna „Jätkusuutlik transport” meetme „Raudteepeatuste ühendamine erinevate liikumisviisidega” tegevuse „Investeeringud ühistranspordipeatustesse ja nende paremasse ühendamisse oluliste sihtpunktidega” eesmärkide elluviimiseks.

Toetust antakse investeeringuteks raudteepeatustesse, eesmärgiga integreerida erinevaid liikumisviise, et tagada raudteepeatuste parem ühendamine muude transpordiliikidega ning olemasoleva ühistranspordi taristu potentsiaali parem kasutamine.

Toetust antakse investeeringuprojektile, mille raames:

  • ehitatakse või remonditakse raudteepeatusest kuni 1,5 km ulatusse jäävaid kergliiklusteid ning juurdepääsuteid;
  • ehitatakse või remonditakse raudteepeatuse vahetus läheduses asuvaid jalgratta- ja autoparklaid ning bussipeatuseid;
  • paigaldatakse rongi- ning bussiliikluse reaalaja infotahvleid;
  • rekonstrueeritakse reisijate teenindamiseks ettenähtud raudteepeatuse hoonet.

Toetust saab taotleda läbi avatud taotlusvooru, kus toetuse taotleja võib olla kohalik omavalitsusüksus (v.a Tallinn), mida läbib raudtee ja kus peatuvad reisirongid või selle omavalitsusüksuse naaberomavalitsusüksus, avaliku raudteetaristu omanik või Maanteeamet. Esimene avatud taotlusvoor lõppes 10. augustil 2015. Uue taotlusvooru aeg ei ole teada.

Elluviimine

Rahastatud projekti elluviimiseks juhised ja dokumentatsioon on leitav SIIT.