Merekeskkonna programm

Viimati uuendatud 01.04.2022 Keskkonnaprogramm

Mida toetame?

TAOTLUSVOOR EI OLE AVATUD. 

Sellest aastast toimub keskkonnaprogrammis toetuse taotlemine E-toetuse keskkonnas (mitte enam KIKAS-es).  

Merekeskkonna programmi eesmärk on toetada Eesti mereala hea keskkonnaseisundi saavutamist ja säilitamist. 

2022. aastal on merekeskkonna programmi eelarve 600 000 eurot. Toetuse summa ühele projektile on kuni 120 000 eurot. 

Toetust saab taotleda keskkonnaministri määruse nr 10 „Keskkonnaprogrammist toetuse andmise kord ja tingimused alusel järgmisteks tegevusteks:

  1. merestrateegia meetmekava meetmeid ja tegevusi või muid tegevusi mere ökosüsteemi teenuste tõhusaks ja kestlikuks kasutamiseks (meetmekava leiab siit);
  2. uuringuid ja arendustöid;
  3. laevadest ja sadamatest lähtuva reostuse tõrjeks:
  • sadama reostustõrjeplaani täitmise tagamist;
  • reostuse tagajärjel kahjustatud rannikualade, loodus- ja elukeskkonna taastamist;
  • ennetav koolitus, väljaõpe või teavitustöö;
  • reostustõrjeks valmisoleku suurendamine (tegevused ja vahendid vabatahtlikele ühingutele, keda kaasatakse reostusõnnetuste korral reostuse likvideerimisega seotud tegevustesse).

Keskkonnaprogrammist saavad toetust taotleda kohalikud omavalitsused, äriühingud, keskkonnakaitsega tegelevad asutused, mittetulundusühingud, sihtasutused ja avalik-õiguslikud juriidilised isikud.

Kuidas toetust taotleda?

Taotluste vastuvõtt lõpeb 31. märtsil 2022 kell 17.00 (NB! Hiljem esitatud taotlusi menetlusse ei võeta). 

Taotlemine toimub E-toetuse keskkonna kaudu (mitte enam KIKASes), kuhu saab sisse logida ID-kaardi või Mobiil-ID-ga. Taotluse sisestamisel tuleb valida õige taotlusvoor:

  • keskkonnaprogrammi merekeskkonna reostustõrje;
  • keskkonnaprogrammi merekeskkonna uuringud ja arendustööd ning rakendatavad meetmed.

Taotluse sisestamise alustamisel tuleb valida õige taotlusvoor, sest seda ei ole võimalik hiljem enam muuta ning valesse taotlusvooru esitatud taotluseid ei saa vastavaks tunnistada. Taotluse sisestamise juhendi leiab paremalt veerust Dokumentide alt fail nimega "Taotluse E-toetuse keskkonda sisestamise juhend".

TAOTLUSTE MENETLEMISE AJAKAVA: