Looduskaitse programm

Viimati uuendatud 01.04.2022 Keskkonnaprogramm

Mida toetame?

TAOTLUSVOOR EI OLE AVATUD. 

Sellest aastast toimub keskkonnaprogrammis toetuse taotlemine E-toetuse keskkonnas (mitte enam KIKAS-es). 

Looduskaitse programmi eesmärk on looduse kaitsmine selle mitmekesisuse säilitamiseks, looduslike elupaikade ning loodusliku loomastiku, taimestiku ja seenestiku liikide soodsa seisundi tagamine ning kultuurilooliselt ja esteetiliselt väärtusliku looduskeskkonna säilitamine. 

2022. aastal on looduskaitse programmi eelarve kokku 750 000 eurot. Toetuse summa ühele projektile on kuni 150 000 eurot. 

Toetust saab taotleda keskkonnaministri määruse nr 10 „Keskkonnaprogrammist toetuse andmise kord ja tingimused alusel.

Taotlemine toimub kahes voorus. 

Esimeses voorus toetame looduskaitse pikaajalise arengu kavandamist ja arengu jätkusuutlikkust tagavate meetmete elluviimist. Toetame ainult keskkonnaministri määruse nr 10 § 24 lõike 3 punktis 1 nimetatud tegevusi:

  • kaitstavate või väheuuritud elupaikade ning looma-, taime- ja seeneliikide, kultuuriväärtusega loodusobjektide ja ökosüsteemide ning ökosüsteemiteenuste väljaselgitamine (inventuurid) või rakendusuuringud.

Esimese vooru eelarve on 300 000 eurot.

Kuidas toetust taotleda?

Esimese vooru taotluste vastuvõtt lõpeb 31. märtsil 2022 kell 17 (NB! Hiljem esitatud taotlusi menetlusse ei võeta). 

Taotlemine toimub E-toetuse keskkonna kaudu (mitte enam KIKASes), kuhu saab sisse logida ID-kaardi või Mobiil-ID-ga. Taotluse sisestamisel tuleb valida taotlusvooruks keskkonnaprogrammi looduskaitse programm. 

Taotluse sisestamise alustamisel tuleb valida õige taotlusvoor, sest seda ei ole võimalik hiljem enam muuta ning valesse taotlusvooru esitatud taotluseid ei saa vastavaks tunnistada. Taotluse sisestamise juhendi leiab paremalt veerust Dokumentide alt fail nimega "Taotluse E-toetuse keskkonda sisestamise juhend".

Teine voor on plaanis avada 29. august - 30. september 2022 ja selle eelarve on 450 000 eurot. Teises voorus toetatavatest tegevustest anname kodulehel teada täiendavalt. 

Keskkonnaprogrammist saavad toetust taotleda kõik juriidilised isikud, füüsilisest isikust ettevõtjad ja asutused.

TAOTLUSTE MENETLEMISE AJAKAVA: