Lasteaiahoonetes energiatõhususe ja taastuvenergia kasutuse edendamine

Viimati uuendatud 22.05.2019 Heitmekaubanduse kauplemissüsteem

Meetme info

Taotlusvoor lõppes 13. märtsil 2017. Uut taotlusvooru perioodil 2014-2020 ei ole tulemas.
 

Korduma kippuvad küsimused

Kohaliku omavalitsuste elanike arv seisuga 1. oktoober 2016

Sihtasutus Keskkonnainvesteeringute Keskus koostöös Rahandusministeeriumiga on valmistamas ette meetme „Lasteaiahoonetes energiatõhususe ja taastuvenergia kasutuse edendamise toetuse kasutamise tingimused ja kord“ avatud taotlusvooru. Tegemist on CO2 heitkoguste ühikute enampakkumisel saadava tulu meetmega ehk EL HKS (Euroopa Liidu heitmekaubanduse kauplemissüsteem). 

Määruse kohaselt toetatakse väliskeskkonnast katuse ja teiste välispiiretega eraldatud siseruumiga ehitisse (edaspidi hoone) tarnitud energiat, hoone ülalpidamiskulusid, kasvuhoonegaaside heidet vähendavaid ning energiasäästu ja taastuvenergia kasutuse edendamist suurendavaid rekonstrueerimistöid (energiatõhususe töid). Toetust antakse hoonele, mida kasutatakse munitsipaallasteaiana (§ 3).

Toetuse taotlemise aluseks on hoonele koostatud energiaaudit, mis tuleb taotlejal omavahenditest rahastada, see ei kuulu projekti mõistes abikõlblike kulude alla. 

Meetme maht 14,7 mln eurot.

Hoonele esitatavad nõuded:

  • hoonet kasutatakse munitsipaallasteaiana;
  • hoones tegutsevas munitsipaallasteaias käib Eesti Hariduse Infosüsteemi andmetel 2016. aasta 1. oktoobri seisuga vähemalt 40 last;
  • hoone munitsipaallasteaia ainukasutuses oleva köetava pinna ruutmeetrite arvu ja munitsipaallasteaias käivate laste suhtarv on väiksem kui 19.

Taotleja võib olla:

  • kohaliku omavalitsuse üksus või
  • kohaliku omavalitsuse üksusest sõltuv üksus, kes on taotluse esitamisele eelnenud kolmel järjestikusel aastal kuulunud ja taotluse esitamise aastal kuulub kohaliku omavalitsuse üksuse arvestusüksusesse.

Toetusmeetme töötas välja Rahandusministeerium, määrus nr 2, 13.01.2017. Toetust antakse heitkoguste ühikute enampakkumisel saadavast tulust.

Elluviimine

Rahastatud projekti elluviimiseks juhised ja dokumentatsioon on leitav SIIT.