Kliimamuutuste leevendamine ja nendega kohanemine

Viimati uuendatud 28.04.2020 Euroopa Majanduspiirkonna toetused

Euroopa Majanduspiirkonna toetused 2014-2021

Euroopa Majanduspiirkonna (EMP) laienemiskokkuleppe kohaselt toetavad Island, Liechtenstein ja Norra, vastavalt riigi suurusele ja jõukusele, Euroopa Majanduspiirkonna finantsmehhanismi kaudu 15 Euroopa riiki 1,548 mld euroga, millest 95,8% moodustab Norra 3% Islandi ja 1,2% Liechtensteini toetus.

EMP toetuste raames rahastatakse erinevaid programme Bulgaarias, Horvaatias, Tšehhis, Küprosel, Eestis, Kreekas, Ungaris, Lätis, Leedus, Maltal, Poolas, Portugalis, Rumeenias, Slovakkias ja Sloveenias.

Toetuste üldeesmärk on vähendada majanduslikku ja sotsiaalset ebavõrdsust Euroopa Majanduspiirkonnas ning tugevdada kahepoolseid suhteid doonor- ja abisaajariikide vahel.

Rahastamisperioodil 2014-2021 on EMP toetuste raames Norra, Islandi ja Liechtensteini toetus Eestile 32,3 miljonit eurot, millest 6 miljonit eurot suunatakse otseselt keskkonna- ja kliimaprojektide elluviimiseks.

Programm „Kliimamuutuste leevendamine ja nendega kohanemine“

TAOTLUSVOORUD EI OLE AVATUD!

Programmi "Kliimamuutuste leevendamine ja nendega kohanemine" rakendatakse koostöös programmipartneri Norra Keskkonnaagentuuriga, kes tegeleb looduskaitse ning saaste kontrollimisega. Täpsemalt on agentuuri peamisteks ülesanneteks jälgida keskkonna olukorda Norras, aidata kaasa kasvuhoonegaaside heitkoguste vähendamisele ja reostuse vältimisele.

Programmi eesmärk on aidata kaasa kliimamuutuste leevendamisele ning kliimamuutustele vastuvõtlikkuse vähendamisele Eestis.

Programmi viiakse ellu ja tulemused saavutatakse: 

  • nelja avatud taotlusvooru, 
  • ühe väiketaotlusvooru raames rahastatavate projektide kaudu.

Avatud taotlusvoorude raames toetatakse võõrliikide tõrjele kaasaaitamist, merekeskkonna tegevusi, ringmajanduse tervikpaketi koostamist, kliimamuutuste ja ringmajanduse teadlikkuse tõstmist ning kohaliku tasandi kliima- ja energiakavade ning ringmajanduse rakendustegevusi.

Väikeprojektide toetusskeemi raames toetatakse kohaliku tasandi kliima- ja energiakavade koostamist.
 
Programmi eelarve on 7 058 824 eurot, millest doonorriikide toetussumma on 6 000 000 eurot ning Eesti programmitasandi kaasfinantseering 1 058 824 eurot. Programmi eelarvest suunatakse läbi avatud taotlusvoorude projektide rakendamiseks 6 353 000 eurot. Lisaks rahalisele panusele on koostöö käigus võimalik teiste riikidega vahetada kogemusi ja saada uut teavet, mis omakorda võimaldab Eestil parandada erinevate piirkondade sotsiaalmajanduslikku olukorda ning luua paremaid tingimusi majanduskasvuks.
 

Üldinfo

  • Programmioperaator: Keskkonnaministeerium
  • Programmipartner: Norra Keskkonnaagentuur
  • Programmioperaatori rakendusüksus: Keskkonnainvesteeringute Keskus
  • Programmi maksumus: 7 058 824 eurot, millest 6 000 000 eurot on EMP toetus ja 1 058 824 eurot  Eesti riigi kaasfinantseering.
  • Programmi lõpp: 30. aprill 2024

Välislingid

Püüeldes rohelisema, konkurentsivõimelisema ja kaasavama Euroopa poole