Keskkonnalaen

Viimati uuendatud 03.01.2020 Keskkonnalaen

Info keskkonnalaenu kohta

Mida toetame?

Laenusumma suurus

 • Kuni 100% veeprojekti omafinantseeringust. Laenuga saab rahastada ka projekti taotluses nimetatud mitteabikõlblikke kulusid, mis on projekti elluviimiseks vajalikud.

Laenu andmise tingimused

 • Laenu saavad veemajandustaristu arendamise projektile positiivse rahastamise otsuse saanud taotlejad ning ka kohalikud omavalitsused, kes on kaasrahastajad projektis.

Tähtaeg

 • Laenu tähtaeg saab olla maksimaalselt 20 aastat ning on võimalus võtta maksepuhkust projekti elluviimise ajal ja vajadusel kuni 2 aastat pärast projekti lõppemist.

Tagatis

 • Anname laenu ainult tagatise olemasolul, milleks saab olla ettevõtete puhul kinnisturegistris olev vara ning millele saab seada hüpoteegi eeldusel, et vara väärtus katab kõik nõuded suhtega 100/70. Ettevõtetel, kelle puudub vara, millele saaks seada hüpoteeki, saab olla tagatiseks kommertspant vallasvarale. Kohalike omavalitsuste puhul on tagatiseks tema eelarve.

Intress

Intressimäär koosneb kahest komponendist:

 • Kuue (6) kuu Euribor, mis fikseeritakse kaks korda aastas: 01. märtsil ja 01. septembril;
 • Riskimarginaal, mis fikseeritakse igale laenusaajale sõltuvalt tema krediidivõimekusest.

Laenu taotlemine

Taotlemiseks vajalikud dokumendid: 

 • laenutaotlus;
 • laenutaotleja pädeva organi (nt üldkoosolek, juhatus, nõukogu, volikogu) otsus laenu taotlemise ja vajadusel ettevõtte esindaja volitamise kohta laenu läbirääkimiste pidamiseks ja laenulepingu allkirjastamiseks;
 • jooksva aruandeaasta kvartaliaruanded (bilanss, tulemi- ja rahavoogude aruanne);
 • kohaliku omavalitsuse puhul kinnitatud eelarve ja selle täitmise aruanne viimase võimaliku seisuga;
 • KOV puhul volikogu poolt kinnitatud eelarvestrateegia (lähtuvalt KOFS nõuetest);
 • krediidivõimelisuse analüüsi jooksul on KIKil õigus küsida taustinfot taotleja kohta (seotud osapooled, toote/teenuse turupositsioon võrreldes teiste samaväärsetega ning võimalikud turuarengud) ning muid aruandeid.

Laenutaotlusele lisatavate dokumentide eraldi esitamine ei ole vajalik, juhul kui need on avalikest allikatest kättesaadavad. Sel juhul tuleb taotlusele lisada viide/link.

Anname vastuse laenutaotlusele ca ühe kuu jooksul. Positiivse laenuotsuse puhul toimub lepingute sõlmimine ja tagatiste seadmine. 

Alusta taotlemist

Laenutaotluse leiab siit lehelt paremalt ülalt.