Jäätmete ringlussevõtt ja korduskasutuseks ettevalmistamine

Viimati uuendatud 08.03.2018 Regionaalarengu Fond

Meetme info

Struktuuritoetust antakse „Ühtekuuluvuspoliitika fondide rakenduskava 2014–2020” prioriteetse suuna „Kasvuvõimeline ettevõtlus ja rahvusvaheliselt konkurentsivõimeline teadus- ja arendustegevus” meetme „Ettevõtete energia- ja ressursitõhusus” tegevuste „jäätmete ringlussevõtu toetamine” ning „jäätmete korduskasutuseks ettevalmistamise toetamine” eesmärkide ja tulemuste saavutamiseks.

Toetuse andmise eesmärk on Eestis tekkivate jäätmete ringlussevõtu ja korduskasutuseks ettevalmistamise suurendamine keskkonna kaitsmiseks.

Toetatavad tegevused on:

  1. Jäätmejaamade ja –majade rajamist, laiendamist ja inventari soetamist.
  2. ​Jäätmete korduskasutuseks ettevalmistamist, sh korduskasutuskeskuse rajamist ja inventari soetamist.
  3. Liigiti kogutud jäätmete ringlussevõttu.
  4. Liigiti kogutud jäätmete ringlussevõtu ettevalmistamist, kui ringlussevõtt on tõendatud.

Toetust saab taotleda läbi avatud taotlusvooru, kus toetuse taotleja võib olla kohaliku omavalitsuse üksus, kohaliku omavalitsuse asutus (kohalike omavalitsuste ühisasutus) või kohalike omavalitsuste ühendus, eraõiguslik juriidiline isik või mittetulundusühing toetatavateks tegevusteks nr 1 ja 2. Taotluste sisestamine algab 15. märtsist 2018. Taotluste esitamise tähtaeg on 21. mai 2018 kell 17.

Teabepäev toimub 12. aprillil kell 13 Keskkonnaministeeriumi I korruse saalis (aadressil Narva mnt 7A, Tallinn). 
 

Teabepäeva materjalid

Elluviimine

Rahastatud projekti elluviimiseks juhised ja dokumentatsioon on leitav SIIT.