Jäätmete ringlussevõtt ja korduskasutuseks ettevalmistamine

Viimati uuendatud 22.05.2019 Euroopa Regionaalarengu Fond

Meetme info

Taotlusvoor toimus 15. märts - 31. mai 2018. Hetkel taotlusvoor avatud ei ole. 

Struktuuritoetust antakse „Ühtekuuluvuspoliitika fondide rakenduskava 2014–2020” prioriteetse suuna „Kasvuvõimeline ettevõtlus ja rahvusvaheliselt konkurentsivõimeline teadus- ja arendustegevus” meetme „Ettevõtete energia- ja ressursitõhusus” tegevuste „jäätmete ringlussevõtu toetamine” ning „jäätmete korduskasutuseks ettevalmistamise toetamine” eesmärkide ja tulemuste saavutamiseks.

Toetuse andmise eesmärk on Eestis tekkivate jäätmete ringlussevõtu ja korduskasutuseks ettevalmistamise suurendamine keskkonna kaitsmiseks.

Toetatavad tegevused on:

  1. Jäätmejaamade ja –majade rajamist, laiendamist ja inventari soetamist.
  2. ​Jäätmete korduskasutuseks ettevalmistamist, sh korduskasutuskeskuse rajamist ja inventari soetamist.
  3. Liigiti kogutud jäätmete ringlussevõttu.
  4. Liigiti kogutud jäätmete ringlussevõtu ettevalmistamist, kui ringlussevõtt on tõendatud.

Toetust saab taotleda läbi avatud taotlusvooru, kus toetuse taotleja võib olla kohaliku omavalitsuse üksus, kohaliku omavalitsuse asutus (kohalike omavalitsuste ühisasutus) või kohalike omavalitsuste ühendus, eraõiguslik juriidiline isik või mittetulundusühing toetatavateks tegevusteks nr 1 ja 2.

NB! Keskkonnaministri 22.02.2018 määrus nr 8 „Toetuse andmise tingimused meetme „Ettevõtete energia- ja ressursitõhusus” tegevuste „Jäätmete ringlussevõtu toetamine” ning „Jäätmete korduskasutuseks ettevalmistamise toetamine” jaoks avatud taotlemise korral“ on muutmisel. Määruse muutmise eelnõu on avalikustatud Eelnõude infosüsteemis (EIS) number 18-0488 all. Määruse muutmise seletuskirja leiab siit ning määruse eelnõu leiab siit

Alusta taotlemist

E-toetusele pääseb ligi siit: http://etoetus.struktuurifondid.ee/. Sisse tuleb logida ID-kaardiga.

Teabepäeva materjalid

12. aprillil 2018 Keskkonnaministeeriumi saalis toimunud teabepäeva materjalid: 

 

Elluviimine

Rahastatud projekti elluviimiseks juhised ja dokumentatsioon on leitav SIIT.