Jäätmete ringlussevõtt ja ettevalmistamine

Viimati uuendatud 30.09.2021 Euroopa Regionaalarengu Fond

Toetuse info

TAOTLUSVOOR EI OLE AVATUD. 

Toetuse eesmärk oli Eestis tekkivate jäätmete ringlussevõtu ja selleks ettevalmistamise suurendamine keskkonna kaitsmiseks.

Milleks sai toetust?

Liigiti kogutud jäätmete ringlussevõtuks. Samuti ringlussevõtu ettevalmistamisega seotud tegevusteks, kuid seda juhul, kui tegevusele järgneb jäätmete ringlussevõtt ja see on tõendatav. 

Kes said toetust?

Toetust said taotleda

  • kohaliku omavalitsuse üksus
  • kohaliku omavalitsuse asutus
  • kohalike omavalitsuste ühisasutus või kohalike omavalitsuste ühendus
  • eraõiguslik juriidiline isik

Kui palju sai toetust taotleda?

Toetuse suurus oli 100 000 kuni 2 000 000 eurot projekti kohta. Vooru eelarve oli 2 172 523 eurot.

Toetust andsime „Ühtekuuluvuspoliitika fondide rakenduskava 2014–2020” prioriteetse suuna „Kasvuvõimeline ettevõtlus ja rahvusvaheliselt konkurentsivõimeline teadus- ja arendustegevus” meetme „Ettevõtete energia- ja ressursitõhusus” tegevuste „jäätmete ringlussevõtu toetamine” ning „jäätmete korduskasutuseks ettevalmistamise toetamine” eesmärkide ja tulemuste saavutamiseks. Toetust andsime Euroopa Regionaalarengu Fondist ning meetme töötas välja Keskkonnaministeerium.

 

Infopäev

8. juulil 2021 toimus virtuaalne infopäev, mille salvestust saab järelvaadatav siit. 

Infopäeva ettekanded:

  • "Jäätmete ringlussevõtu toetus ja muudatused" Keskkonnaministeeriumi keskkonnakorralduse osakonna nõuniku Marika Lillemetsa ettekande leiab siit
  • "Riigiabi" KIKi juristi Silver Nittimi ettekande leiab siit
  • "Taotlusvooru tingimused ja nõuded" KIKi projektikoordinaatori Eduard Sizovi ettekande leiab siit.

 

 

Elluviimine

Rahastatud projekti elluviimiseks juhised ja dokumentatsiooni leiab SIIT.