Innovaatiliste tehnoloogiate kasutuselevõtt - Euroopa Liidu Innovatsioonifond

Viimati uuendatud 10.05.2022 Heitmekaubanduse kauplemissüsteem

Tutvustus

Euroopa Liidu Innovatsioonifond on üleeuroopaline fond, mille eesmärk on suurendada uusi ja innovaatilisi madala süsinikusisaldusega tehnoloogiate arendamist ja kasutuselevõttu.

Innovatsioonifond fookus:

 • Taastuvenergia tootmine ja kasutamine
 • Süsiniku kinnipüüdmine, ladestamine ja utiliseerimine
 • Energiaintensiivne tööstus, sh süsiniku intensiivsete toodete asendamine
 • Energia salvestamine, sh energia salvestamise lahendused tööstuses

Sihtrühm: ettevõtjad (keskmised ja suured ettevõtted, korporatsioonid, iduettevõtted).

Kuigi tegemist on Euroopast otsetoetusega, siis KIK ja Keskkonnaministeerium pakuvad Eesti ettevõtjatele siin kohapeal tuge eelnõustamise teel, et valideerida projekti sobivust! 

Taotlemine

Euroopa Komisjon (EK) on programmi juhtüksus, projekti haldamise, sh taotlusprotsessi läbiviimise on komisjon delegeerinud rakendusagentuurile Climate, Infrastructure and Environment Executive Agency (CINEA).  

Taotlused tuleb esitada elektrooniliselt EK taotluste esitamise portaali kaudu. 

Info taotlusvoorude kohta:

 • Eraldi taotlusvoorud toimuvad suurprojektidele ja väikeprojektidele.
 • Taotlusi saab esitada ainult siis kui taotlusvoor on avatud.
 • Igal taotlusvoorul võivad olla ka omad detailsemad rõhuasetused hindamismetoodikas ja täiendavad kriteeriumid.
 • Taotlused peavad olema tehniliselt ja finantsiliselt hästi ette valmistatud.
 • Kõik projektitaotlused üle Euroopa Liidu konkureerivad omavahel, mis tähendab, et konkurents on suur ja rahastatakse üksnes mõjusamaid projekte. Seetõttu tuleb pöörata olulist tähelepanu taotluste kvaliteedile.
   

VÄIKEPROJEKTIDE TAOTLUSVOOR ON AVATUD!  

 • Väikeprojektide II voor avanes 31. märts 2022. Taotluse esitamise tähtaeg 31. august 2022.
 • Taotlusvooru eelarve on 100 miljonit eurot.
 • Taotlema oodatakse projekte, kogueelarvega vahemikus 2,5 kuni 7,5 miljonit eurot.
 • Toetuse määr: 60% projekti kapitalikuludest.
 • Taotlused tuleb esitada elektrooniliselt Euroopa Komisjoni taotluste esitamise portaali kaudu.
 • Toetusvooru ingliskeelne infopäev toimus 6. aprillil. Kohtumise salvestuse ja ettekanded leiab infopäeva kodulehelt
 • Taotluseks vajalikud dokumendid on leitavad Euroopa komisjoni portaalist Funding & tender opportunities vastavalt kodulehelt alapeatükist topic conditions and documents.
 • Taotluse käigus tekkivaid küdimusi saab esitada vooru jaoks avatud Helpdesk-i.
 • Täpsem info saadaval Innovatsioonifondi II väikeprojektide vooru kodulehel.

Oma projektide sobivust Innovatsioonifondi saab nüüd ka ise testida Innovatsioonifondi kodulehel avatud enesekontrolli küsimustiku kaudu.

Endiselt on projektidele võimalik saada ka nõustamist Euroopa Innovatsioonipangalt – Project Development Assistance (PDA) on mõeldud mitte edasi pääsenud projektidele, mille KHG heite vältimise miinimumnõue on täidetud, projekti küpsuse kriteeriumis on saadud vähemalt 50% punktidest ja milles hindajad näevad potentsiaali ja leiavad, et projekti arendamise toe abil saab küpsust parandada.

I väikeprojektide vooru käigus said rahastatud kokku 30 taotlust. Rohkem infot esitatud projektide jagunemise kohta sektoritesse leiab nii väikeprojektide taotlusvooru kodulehelt kui ka eraldi dokumendina siit. Eestist eelmises voorus ühtegi edukat väikeprojekti ei olnud, kuid taotlemisel tasub olla optimistlik, kuna projektide rahastamisel arvestatakse ka regionaalse tasakaaluga. Võrreldes eelmise taotlusvooruga on veidi muutunud ka hindamiskriteeriumid, kus samuti arvestatakse varasemast rohkem regionaalset mõõdet.  


SUURPROJEKTIDE TAOTLUSVOOR – avatakse taas sügisel!

 • Suurprojektide III vooru avanemine on planeeritud 2022. aasta IV kvartalis, vooru eelarve on selgumisel, kuid on eelduslikult eelnevate voorudega samas suurusjärgus (1,5 miljardit eurot).
 • Taotlema oodatakse mahukaid projekte, kogueelarvega vähemalt 7,5 miljonit eurot.
 • Toetuse määr: 60% projekti innovaatilisest komponendist.
 • Taotlemine on edaspidi ka suurprojektide voorus üheetapilane.

Suurprojektide II voor on suletud, ootame tulemusi:

 • Suurprojektide II voor oli avatud neli kuud (26. oktoober 2021 – 3. märts 2022).
 • Vooru tulemused selguvad 2022. aasta III kvartalis. 

Vooru eelarve oli 1,5 miljardit eurot.

 

Kust saab abi?

Lisainfot EL Innovatsioonifondist ja taotlemise tingimustest leiab Innovatsioonifondi kodulehelt.

KIK ja Keskkonnaministeerium pakuvad nõustamist, et aidata kaasa Eesti projekti taotlejate ja taotluste konkurentsivõimele s.o. tõsta edukate projektitaotluste hulka, tuua tööstusele konkurentsieelist ning olla sillaks teaduse ja ettevõtluse kokkuviimisel.

EL Innovatsioonifondi rahvuslik kontaktpunkt: Eva-Ingrid Rõõm eva-ingrid.room@kik.ee, telefon 6 274 157. 

Teabepäevad

 • Infoseminar (inglise keeles) väikeprojektide II vooru avamisel – juhendid taotlemiseks ja kasvuhoonegaaside heite arvutusvormide õigeks kasutamiseks ning enesekontrolli küsimustiku ja NER 300 raames läbiviidava nõustamistegevuse tutvustus- 06.04.2022
 • 2. infoseminar (inglise keeles) suurprojektide I vooru õppetundide kohta - 13.01.2022
 • 1. infoseminar (inglise keeles) suurprojektide II taotlusvooru kohta - 10.11.2021
 • Infoseminar (eesti keeles) väikeprojektide taotlusvooru kohta (vt allolev salvestus) - 26.01.2021
 • Infoseminar (eesti keeles) taotluse koostajatele - 29.09.2020 
 • Webinar (inglise keeles) KHG heite vältimine ja KKK - 15.09.2020
 • Webinar (inglise keeles) eeltaotluse koostamisest - 14.07.2020
 • Infoseminar (eesti keeles) taotluse koostajatele - 17.07.2020