Biometaani tootmine ja transpordisektoris tarbimine

Viimati uuendatud 02.04.2019 Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfond

Meetme info

Struktuuritoetust antakse „Ühtekuuluvuspoliitika fondide rakenduskava 2014–2020” prioriteetse suuna „Energiatõhusus” meetme „Alternatiivsete kütuste kasutuselevõtu suurendamine transpordis” tegevuse „Biometaani tootmise ja transpordisektoris tarbimise toetamine” elluviimiseks.

Toetuse andmise eesmärk on biometaani tarbimise ja tarnimise käivitamine, et toetada taastuvenergia transpordieesmärgi saavutamist, tekitades tastuvatest energiaallikatest toodetud kütustele nõudluse ja käivitades seeläbi biometaani tootmist ning aidata kaasa sektori arengule.

Toetatavad tegevused on:

  • võimekuse rajamine biometaani tarnimiseks ja tankimisvõimaluse pakkumiseks avalikus lahus- või võrgutanklas;
  • avaliku liiniveo korraldamisel biometaani tarbivate gaasibusside kasutuselevõtt.

Taotlemine: gaasibusside kasutuse toetus

VOOR ON AVATUD!

Jooksev taotlusvoor avanes 29. veebruaril 2016 ning lõppeb vooru eelarve täitumisega.

Taotlusvooru eelarve on 6 000 000 eurot. Toetuse maksimaalne osakaal abikõlblikest kuludest on 30%. Toetuse minimaalne summa ühe projekti kohta on 400 000 eurot ja maksimaalne summa 4 000 000 eurot.

Toetust antakse projektidele, mille raames avaliku liiniveo kohustuste täitmisel, võetakse kasutusele biometaani tarbivad gaasibussid.

Taotleda saavad avaliku teenindamise lepingu alusel bussiliikluses teostatavat liinivedu korraldav pädev asutus vastavalt ühistranspordi seaduse §-le 19.

Taotlemine: tanklad

III taotlusvoorus sai taotlusi esitada alates 19. juunist ning voor oli avatud 3. augustini 2018.

Toetuse maksimaalne osakaal abikõlblikest kuludest on kuni 35% projekti kohta. Toetuse maksimaalne summa projekti kohta on 350 000 eurot.

Toetust antakse projektidele, mis panustavad biometaani tarnimisse ja tankimisvõimaluse pakkumisse avalikus lahus- või võrgutanklas.

Taotleda saavad juriidilised isikud.

Alusta taotlemist

E-toetusele pääseb ligi siit: http://etoetus.struktuurifondid.ee/. Sisse tuleb logida ID-kaardiga.

Elluviimine

Rahastatud projekti elluviimiseks juhised ja dokumentatsioon on leitav SIIT.