Biometaani tootmine ja transpordisektoris tarbimine

Viimati uuendatud 29.11.2021 Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfond

Toetuse info

Toetuse eesmärk on biometaani tarbimise ja tarnimise käivitamine, et toetada taastuvenergia transpordieesmärgi saavutamist, tekitades tastuvatest energiaallikatest toodetud kütustele nõudluse ja käivitades seeläbi biometaani tootmist ning aidata kaasa sektori arengule.

Toetatavad tegevused on:

  • võimekuse rajamine biometaani tarnimiseks ja tankimisvõimaluse pakkumiseks avalikus lahus- või võrgutanklas;
  • avaliku liiniveo korraldamisel biometaani tarbivate gaasibusside kasutuselevõtt.

Toetust anname „Ühtekuuluvuspoliitika fondide rakenduskava 2014–2020” prioriteetse suuna „Energiatõhusus” meetme „Alternatiivsete kütuste kasutuselevõtu suurendamine transpordis” tegevuse „Biometaani tootmise ja transpordisektoris tarbimise toetamine” elluviimiseks. Toetust anname Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfondist ning meetme töötas välja Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium. 

Gaasibusside kasutus

TAOTLUSVOOR EI OLE AVATUD

Taotlusvoor lõppes vooru eelarve täitumisega, milleks oli 6 miljonit eurot. 

Toetuse maksimaalne osakaal abikõlblikest kuludest oli 30%. Toetuse minimaalne summa ühe projekti kohta oli 400 000 eurot ja maksimaalne summa 4 000 000 eurot.

Toetust anti projektidele, mille raames avaliku liiniveo kohustuste täitmisel võetakse kasutusele biometaani tarbivad gaasibussid.
 

Taotleda said avaliku teenindamise lepingu alusel bussiliikluses teostatavat liinivedu korraldav pädev asutus vastavalt ühistranspordi seaduse §-le 19.

Tanklate rajamine

TAOTLUSVOOR EI OLE AVATUD

Toetust andsime projektidele, mis panustavad biometaani tarnimisse ja tankimisvõimaluse pakkumisse avalikus lahus- või võrgutanklas.

Taotleda said juriidilised isikud.

Toetuse maksimaalne osakaal abikõlblikest kuludest oli kuni 35% projekti kohta. Toetuse maksimaalne summa projekti kohta oli 350 000 eurot.

Alusta taotlemist

Taotlemine toimub E-toetuse keskkonna kaudu, kuhu saab sisse logida ID-kaardi või Mobiil-ID-ga. 

Elluviimine

Rahastatud projekti elluviimiseks juhised ja dokumentatsiooni leitab SIIT.