Skip to content
Vaegnägijatele
-

LIFE programmi eestikeelne infopäev

Infopäev

LIFE programm on Euroopa Komisjoni finantsinstrument, millega rahastatakse keskkonnaprojekte kogu ELis juba 30 aastat. See on ainuke otseselt keskkonnale suunatud rahastamisvahend, mis toetab liidu keskkonnapoliitika arengut ja elluviimist. LIFE programm aitab kaasa säästvale arengule, strateegia "Euroopa 2020" eesmärkide ja sihtide saavutamisele ning EL asjakohastele keskkonna- ja kliimastrateegiatele ja - kavadele.

1. juunil toimub LIFE programmi eestikeelne infopäev.

Loe lisainfot LIFE programmi kohta siit!