Skip to content
Vaegnägijatele
-

Euroopa Liidu Innovatsioonifondi väike-, keskmiste ja suurprojektide toetuse infopäev

Infopäev
Euroopa Liidu Innovatsioonifond on üleeuroopaline fond, mille eesmärk on suurendada uute ja EL tasemel innovaatiliste madala süsinikusisaldusega tehnoloogiate arendamist ja kasutuselevõttu. 
 
Innovatsioonifondi taotlusvooru inglisekeelne infopäev toimub 7. detsembril kell 11-17:30 (Eesti aja järgi). Registreerimine ja päevakava on leitav infopäeva kodulehel
 

Infopäeval tutvustatakse nii taotluse esitamise protsessi, hindamiskriteeriume, PDA (projekti koostamise nõustamisteenus) võimalusi, abikõlblike kulude arvutusmetoodikat ja erisusi võrreldes eelmiste voorudega ning kasvuhoonegaaside heite arvutusmetoodikaid. Infopäeva salvestused ja ettekanded on hiljem saadaval infopäeva kodulehel.

Kuigi tegemist on otsetoetusega Euroopast, pakub KIK ettevõtjatele tuge eelnõustamise teel, et valideerida projekti sobivust! Kogu eestikeelse info EL Innovatsioonifondi taotlusvoorude ja taastuvvesiniku oksjoni kohta leiab KIKi kodulehelt.
 

Kontakt

Innovatsioonifondi riiklik kontaktisik

EL Innovatsioonifondi info