Content section

Rahastatud projektid

Seitsmeteistkümne aastaga on riik KIKi kaudu toetanud ligi 20 tuhandet keskkonnaprojekti.

Siit lehelt leiate struktuurivahenditest rahastatud projektid alates aastast 2008 ja keskkonnaprogrammist rahastatud projektid alates aastast 2011. Keskkonnaprogrammi projektid kuvatakse automaatselt andmesüsteemist KIKAS ja struktuurivahendite omad E-toetus keskkonnast.

Kui projekt on rahastatud struktuurivahenditest ja selle omafinantseering kaasfinantseeritakse keskkonnaprogrammist, siis leiate need siit kodulehelt kahe eraldi projektina. Samuti võivad projektide nimed mõnikord üksteisest erineda. Struktuurivahenditest rahastatud projekti tutvustuse juures on ka kirjas, et antud projekti omafinantseering kaasfinantseeritakse KIKi keskkonnaprogrammist.

 • Keskkonnaharidus
  3906
 • Looduskaitse
  1022
 • Vesi
  772
 • Energeetika
  597
 • Jäätmed
  491
 • Õhk
  319
 • Kalandus
  264
 • Maakondlikud (vanad programmid)
  256
 • Mets
  224
 • Keskkonnakorraldus
  114
 • Maapõu
  109
 • Meri
  88
 • Vooluveekogud
  61
 • Keskkonnaseire- ja järelevalve
  25
Toetussumma kokku

1 385 436 114 €

Toetusi kokku

8404

 • 2009-2010
  start_year
  2009
  end_year:
  2010
 • 2011-2012
  start_year
  2011
  end_year:
  2012
 • 2013-2014
  start_year
  2013
  end_year:
  2014
 • 2015-2016
  start_year
  2015
  end_year:
  2016
 • 2017-2018
  start_year
  2017
  end_year:
  2018
 • year:
  2011
  count
  1210
 • year:
  2012
  count
  1136
 • year:
  2016
  count
  1041
 • year:
  2013
  count
  878
 • year:
  2014
  count
  949
 • year:
  2015
  count
  1079
 • year:
  2008
  count
  32
 • year:
  2009
  count
  59
 • year:
  2010
  count
  143
 • year:
  2017
  count
  1052
 • year:
  2018
  count
  808
 • year:
  2019
  count
  17
Toetuste jagunemine periooditi
Toetuste jagunemine valdkonniti
Kuidas meid leida