Võru valla haridusasutustele loodusalaste õppeprogrammide läbiviimine 2019/2020 õppeaastal

Projekti tutvustus

Projekti eesmärk on kujundada arusaama, et inimene on osa loodusest, loodus on majanduse ja kultuuri alus ning keskkonnakaitse ja -kasutuse vahel peab valitsema tasakaal. Programmi raames tutvutakse säästva keskkonnakasutuse põhimõtete, looduse ja inimühiskonna seoste, looduses toimuvate protsesside ja elurikkuse tundmaõpimist.