Vändra reoveekogumisala veemajandusprojekt

Projekti tutvustus

Projekti raames rekonstrueeritakse amortiseerunud vee- ja kanalisatsioonitorustikud ning 2 reoveepumplat. Lisaks laiendatakse olemasolevat vee- ja kanalisatsioonivõrku.