Valga linna reovee peapumpla rekonstrueerimine

Projekti tutvustus

Valga linna reovee peapumpla ehitati 1973. aastal. Vahepealsel ajal on seda renoveeritud ja vanad seadmed on asendatud uutega. Tänaseks on aga nii pumpla hoone kui ka selles asuvad süsteemid ja seadmed moraalselt ja füüsiliselt vananenud ning amortiseerunud. Kuna reovee peapumpla on oluline osa reoveepuhastusahelas, siis on kavas see rekonstrueerida ja vanad seadmed asendada moodsate kaasaegsete seadmetega, et tagada pumpla ökonoomne ja sujuv töö.