Valga Depoo AS ressursitõhususe investeering

Projekti tutvustus

Ressursitõhususe investeeringuga muutub Valga Depoo AS tootmine ressursisäästlikumaks ning projekti tulemusena remonditakse vaguneid väiksema ressursikasutusega ja suurema ressursitootlikkusega. Uue seadmetega muutub tootmine kiiremaks, suuremamahulisemaks ja ressursisäästlikumaks.