Sauna tn harutorustike rekonstrueerimine Raplas

Projekti tutvustus

Projekti käigus asendatakse maa-aluses kanalis ja maa peal paiknevad 1970. aastal ehitatud amortiseerunud harutorustikud uute töökindlate eelisoleeritud torustikega. Projekti edukal elluviimisel on varustuskindluse tõusu ja soojuskadude vähenemise näol kohene positiivne efekt nii soojusettevõttele kui projektipiirkonna tarbijatele.