Sami AS ressursitõhususe investeering

Projekti tutvustus

Investeeringu käigus soetab Sami AS uue fiiberlaserlõikepingi. Sami AS muudab tootmist efektiivsemaks läbi tooraine ja energiakasutuse vähendamise tänu uute tehnoloogiate kasutusele võtmisele. Elektrienergia tarbimine langeb 3% ja lehtmetalli kasutamine 5%.