Rõngu aleviku katlamaja rekonstrueerimine

Projekti tutvustus

N.R. Energy OÜ eesmärk on renoveerida Rõngu aleviku katlamaja kasutamaks kohalikku biokütust (hakkpuitu), tagada soojusenergia tarnekindlus. Selle tulemusena vähenevad kulutused kaugküttele nii
tarbijatel kui ka soojatootjal.