Rakke Staadioni katlamaja rekonstrueerimine

Projekti tutvustus

Katlamaja renoveeritakse biokütusel töötavaks katlamajaks, mis hakkab tootma taastuvenergiat. Tulemuseks on atmosfääriõhu saastamise vähenemine CO2 gaasiga ja soodsama hinnaga soojusenergia.