Puisniitude hooldamiseks vajalike töövahendite ja loomade soetamine

Projekti tutvustus

Saare maakonnas 100,42 ha PLK-de (loopealsed ja puisniidud) karjatamise ja niitmise teel hooldamiseks loomade (lambad 206tk, veised 43tk) ja erivahendite soetamine (taganiiduk, presskogur, esilaadur koos pallihaaratsiga, rulooniveohaagis, 2 veemahutit, kokku 6 erivahendit).
Tänu niitmisele ja karjatamisele on võimalik säilitada hoiualadel PLK-sid.
Hooldamistööde tulemusena saab aladel loodud soodsad tingimused PLK-dele iseloomulikuks liigirohkuseks 
ning alade väärtus saab tõstetud.