Puidukoda OÜ ressursitõhususe investeering

Projekti tutvustus

Investeeringu käigus soetab Puidukoda OÜ uue silo ja uue filtri ja hakkuri. Puidukoda OÜ muudab tootmist efektiivsemaks läbi tooraine vähendamise tänu uute tehnoloogiate kasutusele võtmisele. Pelletiliini tööaeg pikeneb uue hakkuri, uue silo, filtriga vähemalt 4 nädalat (28 päeva). Hetkel toodetakse 113 tonni nädalas. Meetme rakendamisel 129 tonni nädalas. Saepuru tootlikkus on hetkel 121 tonni nädalas. Meetme rakendamisel 129 tonni nädalas.