Poollooduslike koosluste hooldamine Käntu-Kastja hoiualal

Projekti tutvustus

MTÜ Käntu-Kastja Arenguselts soovib saavutada PLK alade hea seisundi Käntu-Kastja hoiualal niitmise ja järelkarjatamise teel. Projektiga hõlmatud alasid on ajalooliselt niidetud, mille tulemusel on kujunenud PLK-d, kuid ajapikku on alad võsastunud. MTÜ toel on alasid järjepidevalt taastatud ning uuesti kasutusele võetud. Selleks, et tagada alade tõhusam hooldus, on vajalik soetada tehnikat. Projektiga soetatakse töövahendid niitmiseks.