Põlevkivi altkaevandatud alade varingute uuring

Projekti tutvustus

Koguda kokku varem tehtud varingute teemaliste uuringute andmed, mõõdistada ja kaardistada välitöödel varingud ning analüüsida kaevandatud põlevkivi kaevanduste ala kasutamist.