Peat Mill OÜ ressursitõhususe investeering

Projekti tutvustus

Investeeringu käigus soetab Peat Mill OÜ uuesõelumiskompleksi, kaldega asfaltplatsi ja kõrgkallutatava kopa. Peat Mill OÜ muudab tootmist efektiivsemaks läbi tooraine vähendamise tänu uute tehnoloogiate kasutusele võtmisele. Turba toodang kasvab 15% ja•freesturba tooraine kasutus paraneb 10% võrra, kuna vähem toorainet läheb platsil segamisega, transpordiga ja sõelumisel praaki.