Õlletööstuse heitveesüsteem reovee tekke vähendamiseks ja biogaasi tootmiseks

Projekti tutvustus

Projekti käigus rajatakse AS A. Le Coqi Tartu tehasesse uus heitveesüsteem puhvermahutite ja anaeroobse kääritiga. Projekt on vajalik, kuna selle abil on võimalik muuta tehas senisest ressursisäästlikumaks ja keskkonnasõbralikumaks. Projekti abil rajatav tööstusliku heitvee käitis võimaldab asendada aastas ca 184 930 m3n maagaasi kohapeal toodetud biogaasiga ning vähendada reovee hulka suunatava tootmisjääkide osa kuni 80% .