Metsakuivenduse elustikumõjude leevendusmeetmete väljatöötamine ja nende tõhususe hindamine.

Projekti tutvustus

Projekti sisu ei ole hetkel võimalik kuvada. Vabandame. Palun pöörduge projekti tutvustuse saamiseks toetuse saaja poole.