Melliste uue kaugküttepiirkonna rajamine

Projekti tutvustus

Projekti tulemusena rajatakse lokaalsete küttelahenduste asemele uus ühine taastuvenergiat tootev katlamaja ja soojusvõrk olemasolevate soojustarbijate ühendamiseks. Rajatav katlamaja töötab hakkpuidul, mis vähendab kasvuhoonegaaside hulka kuuluva CO2 heitekogust. Tõuseb varustuskindlus ja tarbijate mugavus.