Loomaaia liigikaitse labori naaritsaaedikute ehitus ja DNA labori sisustus

Projekti tutvustus

Käesolev projekti taotlus koosneb kahest osast:
1. Kõikide vanade aediku-moodulite (va eelpoolmainitud projekti 2.20301.11.0101 käigus loodud uus moodul) asendamise uue ühtse paljunduskompleksiga. Selles kompleksis on ruumi 100 naaritsale. Kõik aedikud on varustatud basseiniga ning vee ringlust võimaldava pumpade ja filtrite süsteemiga. Lisaks on kompleksi lülitatud ka viis suurt loomade lahtilaskmiseks vajalikku aedikut. Kõikides aedikutes on video jälgimiseks valmisolek ja projekti käigus soetatakse 10 videokaamerat loomade jälgimiseks vastavalt vajadusele. Lisaks sisaldav kompleks kogu loomade hooldamiseks vajalikku tehnikat (tsentraalne survepesur, .
2. Liigikaitse labori DNA-uuringute ruumi varustamise mööbli ja uuringuteks vajaliku tehnika ja materjalidega.