Adiste prügila sulgemine

Projekti tutvustus

Prügila keha kujundamine, prügila katmine, nõrgvee kogumine ja ärajuhtimine, prügila ümbruse puhastamine, murustamine