• 14. juuli 2020

  LIFE programm on Euroopa Komisjoni finantsinstrument, millega rahastatakse keskkonnaprojekte Euroopa Liidus (EL) juba üle 25 aasta. See on ainuke otseselt keskkonnale suunatud rahastamisvahend, mis toetab liidu keskkonnapoliitika arengut ja elluviimist.

  Keskkonna ja ressursitõhususe valdkonna eesmärk on töötada välja, katsetada ja tutvustada uuenduslikke tehnoloogialahendusi ning parimaid tavasid keskkonnaprobleemidega tegelemiseks.

 • 15. juuli 2020

  Mäe- ja töötleva tööstuse ettevõtted saavad taas Keskkonnainvesteeringute Keskusest (KIK) toetust taotleda oma tootmise ressursikasutuse tõhustamiseks.

 • 16. juuli 2020

  LIFE programm on Euroopa Komisjoni finantsinstrument, millega rahastatakse keskkonnaprojekte Euroopa Liidus (EL) juba üle 25 aasta. See on ainuke otseselt keskkonnale suunatud rahastamisvahend, mis toetab liidu keskkonnapoliitika arengut ja elluviimist.

  Looduse ja bioloogilise mitmekesisuse valdkonna eesmärk on kaitsealuste ja ohustatud liikide ning nendega seotud elupaikade või kasvukohtade seisundi parandamine ning looduskaitseliste probleemide ja riskidega tegelemine.

 • 16. juuli 2020

  LIFE programm on Euroopa Komisjoni finantsinstrument, millega rahastatakse keskkonnaprojekte Euroopa Liidus (EL) juba üle 25 aasta. See on ainuke otseselt keskkonnale suunatud rahastamisvahend, mis toetab liidu keskkonnapoliitika arengut ja elluviimist.

  Keskkonnaalase juhtimise ja teabe valdkonna eesmärk on keskkonnaalase teadlikkuse suurendamine, keskkonnateabe edastamise, haldamise ja levitamise toetamine ning parema keskkonnaalase juhtimise edendamine huvigruppide laialdasema kaasamisega.

 • 17. juuli 2020

  Ootame 17. juulil ettevõtjaid osalema virtuaalsel üleeuroopalise innovatsioonifondi infopäeval, kust saab toetust taotleda uute ja innovaatiliste tehnoloogiate kasutuselevõtuks. 

 • 07. september 2020

  KIK avas 8. juunist kolm taotlusvooru meetmest „Efektiivne soojusenergia tootmine ja ülekanne“. Taotluste esitamise tähtaeg on 7. september 2020.

  Toetuse kohta leiab rohkem infot KIKi kodulehelt siit.