• 03. märts 2019

  Alates 4. veebruarist said  taas kõik 18-30-aastased noored esitada ideid KIKi ressursisäästu konkursile Negavatt, kus parimad mõtted tehakse kuni 10 000 euro eest ka teoks.

  Ideede esitamise tähtaeg on 3. märts 2019.

 • 06. märts 2019

  KIK korraldab Kilingi-Nõmmes teabepäeva, mille raames tutvustatakse eraisikute vee- ja kanalisatsioonitaristu rajamise toetusmeedet. Toetust antakse elamu ühendamiseks ühisveevärgi ja/või –kanalisatsiooniga Kilingi-Nõmme reoveekogumisalal.

  Teabepäev toimub kolmapäeval, 6. märtsil 2019 kell 14 Kilingi-Nõmme klubis (Pärnu 73, Kilingi-Nõmme).

  Teabepäeval osalevad KIKi projektikoordinaatorid, kes selgitavad eraisikute toetusmeetme tingimusi, vastavad osalejate küsimustele ning võtavad vastu taotlusi. 

 • 15. märts 2019

  KIK avas siseriikliku keskkonnaprogrammi taotlusvooru, mille tähtajaks on 15. märts. Toetust saab taotleda kaheksas valdkonnas.

  Taotlusvoor on avatud veemajanduse, metsanduse, looduskaitse, keskkonnateadlikkuse, kalanduse, atmosfääriõhu kaitse, merekeskkonna ja ringmajanduse valdkonnas. Maapõue programmi tegevused on koondatud ringmajanduse alla. Igast valdkonnast toetatakse kindlaid tegevusi, mis on täpsemalt kirjas KIKi kodulehel siin.

 • 30. juuni 2019

  Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK) avas augustis 2018 ettevõtete ressursitõhususe investeeringute toetamise II taotlusvooru. Toetuste eesmärk on suurendada Eesti mäe- ja töötleva tööstuse ettevõtete ressursitootlikkust innovaatiliste lahenduste kasutuselevõtu kaudu. Toetust antakse investeeringuteks ressursitõhusatesse lahendustesse, sealhulgas parimasse võimalikku tehnikasse, ressursijuhtimissüsteemidesse ja neid toetavatesse IT-rakendustesse.