• 02. mai 2018

  Keskkonnaministeerium avab järjekordse LIFE programmi taotlusvooru aprillis 2018.

 • 02. mai 2018

  Keskkonnaministeerium ja Keskkonnainvesteeringute Keskus ootavad kõiki mäe- ja töötleva tööstuse ettevõtete esindajaid ressursitõhususe meetme infoseminaridele!

  Alates 2018 aasta kevadest on kõikidel mäe- ja töötleva tööstuse ettevõtetel võimalik taotleda toetust ressursitootlikust suurendavate lahenduste ellu viimiseks. Kuidas süsteemselt läheneda oma tootmisprotsessile, seda optimeerida ning efektiivistada ja kuidas sellele kõigele KIK-st toetust küsida, nendele küsimustele saab vastuse infoseminaril "Fookuses on tootmisefektiivsus!"

 • 02. mai 2018

  Olete oodatud kolmapäeval, 2. mail kell 12.30 Energia avastuskeskusesse (Põhja pst 29, Tallinn) uuringu „Kulutõhusaimate meetmete leidmiseks kliimapoliitika ja jagatud kohustuse määruse eesmärkide saavutamiseks Eestis“ tutvustusele.

 • 03. mai 2018

  Keskkonnaministeerium avab järjekordse LIFE programmi taotlusvooru aprillis 2018.

  Tartus, Dorpat Hotell ja Konverentsikeskuses toimuval infopäevadel tutvustatakse taotlusvooru prioriteete, taotlemise tingimusi ja reegleid ning jagatakse kogemusi projektide elluviimisel.

  Rohkem infot vooru ja taotlemise kohta SIIT

 • 21. mai 2018

  Voorust toetatakse jäätmejaamade rajamist, laiendamist ja inventari soetamist. Samuti jäätmete korduskasutuseks ja ringlussevõtuks ettevalmistamist, liigiti kogutud jäätmete ringlussevõttu, korduskasutuskeskuste rajamist ja keskustesse inventari soetamist.