Content section

Mida tuleb riigiabi kahtluse korral taotlejal teha enne KIKile taotluse esitamist?

  • tutvuda enne taotluse esitamist riigiabi temaatikaga;
  • kaaluda, kas ja millise riigiabi liigi/meetme alla tema taotlus peaks kuuluma;
  • põhjendama seda (vajadusel eraldi dokumendis esitatava analüüsiga) vastava riigiabi liigi tunnustega ja nõuetega (nt ergutav mõju, alginvesteering);
  • kinnitama, et ta on teadlik, et tal on õigus saada ainult nõuetega kooskõlas olevat riigiabi.
Kuidas meid leida